Send oss en henvendelse

(Gate og postnummer)

Bilder/filer kan lastes opp nederst på siden. Pictures/files can be uploaded at the end of this page.

Noe spesielt vi bør vite om? F.eks. ved fakturering, oppmøte, parkering etc.

Vi sender ikke faktura per post.

Kun IKEA

Legg til fil eller slipp filer her